+31 (0) 6 84816790

Mondzorg anno 2020
In de wetenschap is al geruime tijd bekend dat de mondgezondheid en algehele gezondheid van de mens onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Factoren zoals kauwen en spreken (functies), acute en chronische pijn(fysiek), uiterlijk en zelfvertrouwen (psychisch) en communicatie, intimiteit en interacties (sociaal) beïnvloeden de aan de mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven.
Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen een oorzakelijk verband aan tussen de mondgezondheid en systemische ziekten, zoals diabetes, reumatoïde artritis, hart- en vaatziekten en longziekten. Ook komen vroeggeboorten en miskramen vaker voor bij vrouwen met tandvleesproblemen. Duidelijk is dat het stabiel houden en bevorderen van de mondgezondheid van invloed is op de algehele en psychosociale gezondheid.

Anno 2020 hebben tandartsen en tandartsspecialisten een scala aan therapeutische mogelijkheden die de mondgezondheid en -esthetiek bevorderen, tot hun beschikking.

Dat is te danken aan de intensieve kennis van en opgedane ervaring met de anatomie en (patho)fysiologie van het aangezicht, die uitgebreid aan bod komen in het curriculum van universitaire studie(s). Tevens heeft de brede implementatie van orale geneeskunde binnen de studie en/of nascholingen de kennis en kunde over medische-tandheelkundige interacties enorm verrijkt. Zo weet een tandarts en tandartsspecialist hoe te handelen tijdens een acute medische situatie. Ook hebben veel tandartsen en tandartsspecialisten naast de studie tandheelkunde een opleiding voor het veilig toepassen van injectables gevolgd.

Therapeutische indicaties

• “Tandheelkundige” indicaties
• Mondesthetiek en mondgezondheid bevorderende behandelingen
• Indicaties ten gevolge van volumeverlies (veroudering botstructuur, spierweefsel en huid in het aangezicht)
• Indicaties ten gevolge van spierspanning in het aangezicht

1. “Tandheelkundige” indicaties

Bruxisme
Behandelingen ter bevordering van de mondgezondheid: het gebit en daarmee samenhangende aangezichts- en kauwmusculatuur.
Vanwege de kennis en ervaring van de tandarts(-specialist) met de anatomie van het aangezicht, en de behandeling van bruxisme (tandenknarsen en kaakklemmen) met botulinetoxine injecties, is de behandeling van migraine en spanningshoofdpijn daarmee een logisch onderdeel van het palet van de injecterende tandarts(-specialist). Naast een scala aan curatieve behandelingen, wordt met botulinetoxine de spierspanning weggenomen die bijdraagt aan sterke slijtage van het gebit. Het eventueel injecteren van botulinetoxine in aangezichtsspieren behoort dus tot de reeks van therapeutische behandelingen tegen bruxisme, waar de patiënten ook op latere leeftijd baat bij zullen hebben.

Spanningshoofdpijn / migraine
De behandeling van kaakklemmen met botulinetoxine injecties van de m. masseter en met name de m. temporalis kan leiden tot vermindering van spanningshoofdpijn en/of migraine. Daarom kan de indicatie “spanningshoofdpijn” of “migraine” aanleiding zijn voor een behandeling met botulinetoxine.
Verstoring van de occlusie en migraine
Verstoring van occlusie en verlies van verticale dimensie kunnen migraine veroorzaken. Behandeling met botulinetoxine van migraine door afwijkende occlusie en beethoogte kan de tandheelkundige behandeling ondersteunen, en is daarom bij uitstek het terrein van een gnathologisch en reconstructief onderlegde tandarts(-specialist).
Spierspanning in het aangezicht: spiergroepen (m. masseter, m. zygomaticus major, m. risorius) in het aangezicht behoren tot de therapeutische reikwijdte van tandartsen en tandartsspecialisten. Een behandeling van bruxisme door andere specialisten dan tandartsen wordt om die reden sterk afgeraden.

2. Behandelingen die de  mondesthetiek en mondgezondheid  bevorderen

Lippen voller maken
Bij deze behandeling worden de lippen voller gemaakt, ze krijgen hierdoor een gladde structuur. Gladde lippen zijn makkelijker te bevochtigen dan droge lippen met “kloofjes”. Om die reden is er minder kans op infectie; de mond wordt beter afgesloten zodat het uitdrogen van de mond wordt voorkomen. Het behandelen van lippen zorgt voor een betere verhouding tussen aangezicht en de afbakening van lippen.

Gummy smile
Het behandelen van de “gummy smile” met botulinetoxine voorkomt dat de lippen bij het lachen of spreken extreem optrekken, wat het uitdrogen van de mond voorkomt. Een droge mond is slecht voor een gezonde balans van de mondflora. Het behandelen van de “gummy smile” zorgt ook voor minder zichtbaar tandvlees van de bovenkaak.

Afhangende mondhoeken
Afhangende mondhoeken kunnen leiden tot candida infecties en daardoor een vermindering van de algehele gezondheid. Vaak zijn ze ook het gevolg van het verlies van de verticale dimensie van het aangezicht, als gevolg van sterke slijtage van het gebit en botresorptie in het geval van tandverlies.

3. Indicaties ten gevolge van volumeverlies van botstructuur, spierweefsel en de huid in het aangezicht

Indicaties voor fillers
Volumeverlies van botstructuur en spierweefsel en de daarbij samenhangende huidplooien in de huid van het aangezicht resulteren in het invallen van delen van het aangezicht. De behandeling bij deze indicaties bestaat uit injecties in en onder de huid met hyaluronzuur fillers.
De volgende indicaties voor fillers horen thuis in deze categorie:
• Nasolabiale (neus-lippen) plooien
• Melolabiale plooien (marionetlijnen)
• Jukbeen en wangen
• Wallen, donkere kringen onder de ogen
• Herstel van het filtrum
• Bovenliplijnen (rokerslijntjes)
• Oorlelcorrectie

4. Indicaties ten gevolge van spierspanning in het aangezicht

Indicaties voor botulinetoxine
Indicaties voor injectables ten gevolge van spierspanning in het gelaat zijn: dynamische rimpels en spanningshoofdpijn of migraine. De behandeling hierbij bestaat uit injecties in specifieke spieren met botulinetoxine.

De volgende indicaties voor botulinetoxine horen thuis in deze categorie:
• Voorhoofdrimpels
• Fronsrimpels
• Wenkbrauwlift
• Kraaienpootjes
• Kin, mentalis habbit

Deze indicaties zijn medebepalend voor goede verhoudingen tussen het gebied rond de mond en de rest van het aangezicht. De ervaring leert dat cliënten vragen naar een esthetische behandeling van het gehele gezicht. De indicaties in categorie 3 zijn daarom een noodzakelijke aanvulling op behandelingen in categorie 3.